Cine suntem noi

Asociația Europeană pentru problemele lucrătorilor migranți eV (EVW) este o organizație de lobby, care pledează pentru drepturile lucrătorilor  migranți.  Asociația colaborează din momentul inființări cu sindicatele din Federaţia germană a Sindicatelor (DGB). De la început, asociația a fost în măsură să ajute mii de lucrători mobili în afirmarea drepturilor lor. În fiecare an beneficiază  mulți lucrătorilor migranţi de oferta de educatie  gratuită si de serviciile  juridice în legislaţia  socială  și al muncii, de asemenea  gratuite.

EVW-ul luptă pentru solidaritate, justiție și demnitate. Prin munca sa vrea să asigure respectarea drepturilor acelor persoanele care sunt nevoiţi  să î-și părăsească ţara natală în căutare de lucru.  De asemenea contribuie la buna înțelegerea între lucrătorii germani și străini. În acelaşi timp oferă lucrătorilor migranți un sentiment de stabilitate pentru că are mulţi ani de experiență și este apreciat ca bun expert în domeniul muncii transfrontaliere.

EVW_in_Aktion

Foto © by EVW e.V.

Suntem independenţi

EVW-ul nu depinde de angajatori, guverne, partide politice sau comunităţi religioase. Beneficiarii noştri sunt lucrătorii care sunt trimiși de către angajatorii lor să lucreze o perioadă în străinătate, aşa-numiţii lucrători detașați.  De oferta noastră beneficiază de asemenea acei lucrători, care se stabilesc cu scopul de a lucra în Germania sau lucrătorii sezonieri. Naționalitatea, culoare pielli, genul, apartenență religioasă sau convingerea politică al angajatului nu contează.

Noi ajutăm fără conditii si conflictele nu ne intimidează.

Lucrătorii migranți î-și părăsesc pe termen îndelungat patria şi familiile lor pentru a lucra într-o ţară străină. Ei renunţă la mediul în care au crescut și sunt familiarizați. În țările de destinație aproape nimeni nu vorbește limba lor și situația se inrăutățeș-te atunci când apar probleme, ca de exemplu în urma unui accident sau dificultăți salariiale.

Asociația Europeană oferă lucrătorilor migranți o mică siguranță într-o țară străină.