Politica de confidentialitate

Organismul responsabil pentru protecția datelor, respectiv cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (DSGVO), este:

Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen (EVW/EMWU) e.V.

Reprezentat de Robert Feiger, președintele consiliului de administrație
Olof-Palme-Strasse 19
60439 Frankfurt am Main

Drepturile dumneavoastră

Mai jos găsiţi datele de contact a persoanei responsabile cu protectia datelor unde vă puteţi exercita urmatoarele drepturi si obţine informatii despre:

  • datele dumneavoastră personale salvate şi prelucrarea acestora
  • corectarea datelor personale incorecte
  • stergerea datelor personale salvate
  • restricţionarea prelucrării datelor, daca datele dumneavoastră nu au fost sterse in conformitate cu prevederile legale
  • obiecţii faţă de prelucrarea datelor dumneavoastra sau
  • transferabilitatea datelor, cu condiţia sa fiţi de acord cu aceasta sau daca anterior aţi incheiat un contract cu noi

Chiar dacă v-aţi dat consimţământul puteţi totuşi în orice moment să îl retrageţi.

De asemenea puteţi să vă adresaţi instuţilor responsabile în caz că aveţi nemulţumiri. Instituţile responsabile unde vă puteţi adresa diferă în funcţie de resedinţa dumneavoastră, locul de muncă şi prejudiciul pretins. O listă cu autorităţile responsabile si adresele lor gasiţi în link-ul următor:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Scopul prelucrării datelor şi utilizarea datelor de către un terţ

Noi prelucrăm datele dumneavoastră personale doar în scopurile mai sus menţionate a politicii noastre de confidenţialitate. Un transfer a datelor unui terţ în afară de scopurile deja menţionate nu are loc. Datele dumneavoastră personale sunt transferate unui terţ doar daca:

  • v-aţi exprimat consimţământul explicit,
  • prelucrarea este necesară pentru încheierea unui contract cu dumneavoastră,
  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale

prelucrarea datelor este necesară pentru protejarea intereselor legitime si nu există niciun motiv pentru a nu divulga datele dumneavoastră.

Ştergerea sau salvarea datelor

Noi respectăm principiile de păstrare şi protecţie a datelor. Datele dumneavostră personale sunnt salvate doar atâta timp cât este necesar şi în scopurile mai sus menţionate sau pe perioade de timp prevăzute de normele legale. După îndeplinirea scopului sau terminarea perioadelor legale, datele dumneavoastră personale vor fii blocate sau şterse în conformitate cu prevederile legale.

Colectarea de informații generale atunci când accesați site-ul nostru web

 Atunci când accesați site-ul nostru, sunt colectate automat informații de natură generală prin intermediul unui cookie. Aceste așa-numite “fișiere jurnal de server” conțin, de exemplu, tipul de browser, sistemul de operare utilizat, adresa dumneavoastră IP, data și ora accesării și alte informații similare.

Aceste informații nu permit tragerea unei concluzii cu privire la persoana dumneavoastră. Ele sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a furniza în mod corect conținutul site-ului web solicitat de dvs. și sunt obligatorii atunci când utilizați internetul.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe faptul că este interesul nostru legitim de a asigura stabilirea fără probleme a unei conexiuni și utilizarea site-ului nostru web. Baza juridică pentru stocarea temporară a datelor este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Datele pentru punerea la dispoziție a site-ului web sunt șterse după încheierea sesiunii aferente. Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a site-ului web și stocarea acestora în fișierele jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului web. Prin urmare, nu există nicio posibilitate de contestare.

Cookie-uri

Nu folosim cookie-uri pe site-ul nostru.

Formular de contact

Dacă ne contactați prin e-mail sau în orice altă formă în legătură cu întrebări de orice fel, ne vor fi transmise datele pe care le-ați furnizat. Dumneavoastră ne dați consimțământul dumneavoastră voluntar în scopul de a vă contacta. Baza juridică pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. a) DSGVO.

Informațiile pe care le furnizați vor fi stocate în scopul procesării solicitării de informații și pentru eventuale întrebări ulterioare. În acest context, datele nu vor fi transmise unor terțe părți.  Datele cu caracter personal vor fi șterse în mod automat după soluționarea solicitării dumneavoastră de informații.

Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau vă puteți opune stocării acestora. În acest caz, conversația nu poate fi continuată.

Înrebări cu privire la protecția datelor și drepturilor dumneavoastră

Dacă aveți înrebări cu privința protecției datelor sau a drepturilor dumneavoastră, adresați-vă biroului nostru print-un email , sau direct responsabilului pentru protecția datelor al organizației noastre:

Ahmad Sharaf, E-Mail: ahmad.sharaf@emwu.org


Informații privind utilizarea rețelelor de socializare

Protecția datelor și a drepturilor personale în cazul utilizării rețelelor de socializare

http://www.emwu.org/wp-content/uploads/2021/07/Hinweise-zur-Nutzung-sozialer-Medien-.pdf