Politica de confidentialitate

 

Drepturile dumneavoastră

Mai jos găsiţi datele de contact a persoanei responsabile cu protectia datelor unde vă puteţi exercita urmatoarele drepturi si obţine informatii despre:

datele dumneavoastră personale salvate şi prelucrarea acestora

corectarea datelor personale incorecte

stergerea datelor personale salvate

restricţionarea prelucrării datelor, daca datele dumneavoastră nu au fost sterse in conformitate cu prevederile legale

obiecţii faţă de prelucrarea datelor dumneavoastra sau

transferabilitatea datelor, cu condiţia sa fiţi de acord cu aceasta sau daca anterior aţi incheiat un contract cu noi

Chiar dacă v-aţi dat consimţământul puteţi totuşi în orice moment să îl retrageţi.

De asemenea puteţi să vă adresaţi instuţilor responsabile în caz că aveţi nemulţumiri. Instituţile responsabile unde vă puteţi adresa diferă în funcţie de resedinţa dumneavoastră, locul de muncă şi prejudiciul pretins. O listă cu autorităţile responsabile si adresele lor gasiţi în link-ul următor:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Scopul prelucrării datelor şi utilizarea datelor de către un terţ

Noi prelucrăm datele dumneavoastră personale doar în scopurile mai sus menţionate a politicii noastre de confidenţialitate. Un transfer a datelor unui terţ în afară de scopurile deja menţionate nu are loc. Datele dumneavoastră personale sunt transferate unui terţ doar daca:

v-aţi exprimat consimţământul explicit,

prelucrarea este necesară pentru încheierea unui contract cu dumneavoastră,

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale

prelucrarea datelor este necesară pentru protejarea intereselor legitime si nu există niciun motiv pentru a nu divulga datele dumneavoastră.

 

Ştergerea sau salvarea datelor

Noi respectăm principiile de păstrare şi protecţie a datelor. Datele dumneavostră personale sunnt salvate doar atâta timp cât este necesar şi în scopurile mai sus menţionate sau pe perioade de timp prevăzute de normele legale. După îndeplinirea scopului sau terminarea perioadelor legale, datele dumneavoastră personale vor fii blocate sau şterse în conformitate cu prevederile legale.

 

 Formular de contact

Dacă aveţi întrebări puteţi lua legatură cu noi pe e-mail sau prin intermediul formularului de contact, şi comunicaţi-ne dorinţa dumneavoastră voită, în scopul de a vă contacta. Pentru aceasta este necesară specificarea unei adrese de e-mail valide. Acest fapt serveşte la clasificarea cererii şi la răspunsul ulterior al acesteia. Specificarea datelor suplimentare este opţională. Informaţiile şi datele dumneavoastră personale vor fii salvate în scopul prelucrării cererii dumneavoastră dar şi în cazul unor posibile întrebări . După prelucrarea cererii dumneavoastră, datele dumneavoastră personale vor fii automat şterse.

 

Modificarea politicii de confidenţialitate

Noi ne rezervam dreptul de a modifica politica de confidenţialitate astfel încât să respecte condiţile legale actuale dar şi de a implementa modificările aduse servicilor noastre in declaraţia de protecţie a datelor, de exemplu atunci când introducem servicii noi. Atunci cand are loc o modificare, intră în vigoare noua politică de confidenţialitate.

 

Înrebări cu privire la protecția datelor și drepturilor dumneavoastră

Dacă aveți înrebări cu privința protecției datelor sau a drepturilor dumneavoastră, adresați-vă biroului nostru print-un email , sau direct responsabilului pentru protecția datelor al organizației noastre:

Director general Thomas Hentschel, Peco Institut e. V., Luisenstr. 38, 10117 Berlin,             E-Mail: office@peco-ev.de