Cele Stowarzyszenia

Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Migracji Zarobkowej udziela informacji i doradza pracownikom, którzy z dala od ojczyzny pracują w Niemczech by zarobić na utrzymanie swoje i swoich rodzin. Ponadto oferta nszego doradztwa jest skierowana do pracowników , którzy na stałe mieszkają i pracują w Niemczech.

Pomagamy organizować sie związkowo

Nasze stowarzyszenie pomaga pracownikom mobilnym  organizować się w związkach zawodowych. Wspólnie z naszymi partnerami kooperacyjnymi w kraju i za granicą wspieramy pracowników mobilnych w egzekwowaniu roszczeń taryfowych i prawnych.

Nasze doradztwo oraz szkolenia oferujemy tam, gdzie przebywaja pracownicy migracyjni.
Gdy jest sie swiadomym swoich praw, latwiej jest je egzekwowac. Praca informacyjna oraz aktywne rozwiązywanie konfliktów to cechy wyrozniajace nasze stowarzyszenie. Organizujemy i prowadzimy kampanie dotyczace walki o sprawiedliwe warunki pracy.

Wspieramy pracowników migracyjnych takze wtedy kiedy zmieniają kraj zatrudnienia. Udzielamy im informacji  dotyczących danych kontaktowych  do związków zawodowych w danych krajach. Pomagamy nawiązać kontakt z placówkami prawniczymi oraz instytucjami , które udzielają pomocy w walce przeciw nieuczciwymi warunkami pracy.

EVW_in_Aktion2 Foto © by EVW e.V.

Lobbujemy na rzecz pracownikow migracynych.

Kolejnym celem Europejskiego Stowarzyszenia do Spraw Migracji Zarobkowej jest wplyw na politykę i społeczństwo na rzecz pracowników mobilnych. Stowarzyszenie ropowszechnia informacje oraz popularyzuje wiedze, poprzez organizowanie spotkan i kampanii, publikacje internetowe oraz broszury.

Nasze Stowarzaszenie walczy również o ochrone zdrowia na stanowisku pracy. Informujemy na temat roszczeń dotyczących zwolnień lekarskich w kraju zatrudnienia oraz na temat obowiązującej ustawy o ochronie pracowników. Stowarzyszenie dba o ciągłe poszerzanie oraz uzupelnianie zakresu swojej działalnosci. ł