Uczciwa mobilność RLP 2024

Projekt „Uczciwa mobilność RLP 2024” finansowany jest przez Rząd, Europejski Fundusz Społeczny Plus i Niemiecką Konferencję Związków Zawodowych Nadrenii-Palatynatu oraz Saarland. W ramach tego projektu pracownicy migrujący otrzymają bezpłatne porady i szkolenia.

Europejski Związek Pracowników Migrujących e. V. (EVW) prowadzi w Nadrenii-Palatynacie projekt „Uczciwa mobilność RLP 2024”. Jest on wspierany finansowo przez Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych,Transformacji i Cyfryzacji Nadrenii-Palatynatu oraz Niemiecką Federację Związków Zawodowych okręgu Nadrenii-Palatynat/Saara. Powyższy projekt uczestniczy w realizacji polityki Nadrenii-Palatynu w zakresie poprawy warunków na rynku pracy.

Pracownicy migrujący opuszczają na dłuższy czas swoją ojczyznę, rodzinę oraz bliskie otoczenie, aby wyjechać do pracy w Niemczech. W kraju przyjmującym ze względu na brak znajomości danego języka pojawiają się trudności w kontaktach międzyludzkich. Niejednokrotnie sytuacja taka się pogarsza, gdy ktoś ulega wypadkowi lub nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonaną pracę. Europejskie Stowarzyszenie Pracowników Migrujących daje takim osobom poczucie bezpieczeństwa w obcym kraju.

Pracownicy mobilni potrzebują informacji w zakresie niemieckiego prawa pracy i prawa socjalnego. Projekt ten skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie Nadrenii-Palatynatu. Oferowane porady i szkolenia są bezpłatne i prowadzone w językach: polskim, rumuńskim, węgierskim i bułgarskim. Dzięki nim pracownicy migrujący mają dostęp do niezbędnych informacji z zakresu prawa.

Z powyższych informacji oraz oferty edukacyjnej mogą skorzystać również organizacje reprezentujące pracowników, doradcy, przedstawiciele organizacji społecznych, kościelnych, urzędnicy, funkcjonariusze celni, politycy, prawnicy oraz inni zaangażowani obywatele państwa. Jeżeli ktoś z tej grupy chciałby wesprzeć społeczeństwo migracyjne proszony jest o kontakt z naszym Stowarzyszeniem.

Podczas prezentacji pracownicy projektu dostarczają informacji na temat prawa pracowników migrujących, omawiają różne formy zatrudnienia oraz przedstawiają możliwości otrzymania pomocy w poszczególnych przypadkach.

Jesteśmy przekonani o tym że: Tylko ten kto zna swoje prawa, może je nieraz wyegzekwować!

Kontakt:

Daten folgen in Kürze

 

Flyer:

 

Finansowane przez:

ESF-Website der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/esf/

ESF-Verwaltungsbehörde Rheinland-Pfalz: http://www.esf.rlp.de

MASTD:  https://mastd.rlp.de/de/startseite/

DGB Rheinland-Pfalz/Saarland: http://rheinland-pfalz-saarland.dgb.de/

 

DGB_RP_Logo_