Faire Mobilität

Projekt Uczciwa mobilność (Faire Mobilität) przyczynia się do wyegzekowania stosownych płac i uczciwych warunków pracy dla pracowników z państw Unii Europy środkowo- wschodniej na niemieckim rynku pracy. W aspekcie politycznym za projekt odpowiada Zarząd Federalny niemieckiej centrali związków zawodowych DGB. Projekt finansowany jest przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych. W siedmiu placówkach doradczych (Berlin, Kiel, Dortmund, Oldenburg, Frankfurt/Main, Stuttgart oraz München) pracownikom mobilnym krajów Europy środkowo-wschodniej udzielane są informacje z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego. Europejskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych jest odpowiedzialne za placówkę doradczą we Frankfurcie nad Menem. Doradcy pracujący w projekcie znają przynajmniej jeden język krajów Europy Srodkowo-wschodniej (Bułgarski, Węgierski, Rumuński, Polski itp.) oraz Niemiecki i Angielski. Poza tym projekt oferuje różnego rodzaju materiały informacyjne zarówno dla pracowników migracyjnych jak i doradców oraz pracowników związków zawodowych.

Strona internetowa: www.faire-mobilitaet.de

Kontakt:

Maria Aniol