Maria Aniol

Projekt Faire Mobilität – Beratungsstelle Rhein/Main

 

maria-aniolTel.: +49 (0)69 27297566
Fax: +49 (0)69 27297568
Email: maria.aniol@emwu.org

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main

 


Maria Aniol (wykształcenie licencjackie z politologii i anglistyki) pracuje jako doradca dla EVW w projekcie “Uczciwa Mobilność” od września 2016. Maria Aniol prowadzi konsultacje na temat prawa pracy i prawa socjalnego w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności w EVW, Maria Aniol angażowała się w integrację polskich obywateli jak i promowanie polskiej kultury jako aktywny członek Stowarzyszenia ds. Kultury i Integracji we Frankfurcie.