Kim jesteśmy

Europejskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych (EVW) jest organizacją lobbystyczną, która wstawia się za prawami migrantantów przebywających w Niemczech w celach zarobkowych. Od początku istnienia Stowarzyszenie ściśle kooperuje ze Związkami Zawodowymi zrzeszonymi w DGB (Federacja Niemieckich Związków Zawodowych). W ramach działalności EVW pomoc uzyskało już kilka tysięcy pracowników migracyjnych. Osoby zwracające się do nas o pomoc uzyskują darmowe porady z zakresu obowiązującego prawa pracy jak i prawa socjalnego.

EVW wstawia się za solidarnością, sprawiedliwością, godnością i międzynarodowością. Naszą pracą chcemy wesprzeć ludzi opuszczających Ojczyznę w celu poszukiwania pracy. Jesteśmy głosem pracowników migracyjnych i w ich imieniu porozumiewamy się ich pracodawcami jak i kolegami z pracy aby pomóc im dochodzić ich praw. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w poradnictwie i jesteśmy cenionym i kompetentnymi ekspertami.

 

EVW_in_Aktion

Foto © by EVW e.V.

Jesteśmy niezależni

EVW jest organizacją niezależną od związków pracodawców, rządu, partii politycznych jak i wspólnot religijnych.  Naszą grupą docelową są pracownicy oddelegowani do pracy w Niemczech, pracownicy sezonowi lub pracownicy mający zamiar osiedlić się tu na stałe. Pochodzenie, kolor skóry, płeć czy przynależność religijna nie grają w naszej ofercie żadnej roli.

Pomagamy niekonwencjonalnie i nie boimy się konfliktu

Pracownicy migracyjni często opuszczają ich kraj pochodzenia oraz rodzinę aby pracować na obczyźnie.  W nowym otoczeniu czują się nie tylko nieswojo, ale i mają problemu z nawiązywaniem kontaktów przez barierę językowa. Brak znajomości języka najbardziej daje się we znaki w kłopotliwych sytuacjach, takich jak wypadek przy pracy lub brak wynagrodzenia. Dzięki wsparciu EVW pracownicy migracyjni mogą czuć się bezpieczniej, przebywając na obczyźnie.