Regulamin

Europejskie Stowarzszenie do Spraw Migracji Zarobkowej posiada partnerów kooperacyjnych. Pomagają oni wykonywać zadania, których podejmuje się Stowarzyszenie, nie wspierają Stowarzyszenia finansowo.Organizacje należące do Stowarzyszeniem  płacą roczne sumy,których wysokość zależy od ilości członków należących do nich. Pracownicy mobilni, aktywni obywatele oraz multiplikatorzy mogą zostać członkami stowarzyszenia. Każdy może zostać członkiem  i tym samym aktywnie wspierać stowarzyszenie w jego staraniach w rozwiązywaniu problemów pracowników migracyjnych . Członkowie wspierający płacą jednorazowo 15 euro oraz miesięczną składke w wysokości minimum 5 euro . W razie bezrobocia miesięczna suma członkostwa może zostać obniżona.