Офиси

Седалище

Мюнхен
Schubertstr. 5
80336 Мюнхен

Мюнхен

Франкфурт на Майн
Консултативен център „Справедлива мобилност –  справедливо, социално и активно свободно движение на работници“

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, сграда № 1, етаж 4
60329 Франкфурт на Майн

Майнц
Kaiserstr. 26
55116 Майнц

Офис в Полша

Варшава
Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych
Sułkowskiego 4/17
01-602 Warszawa