Кои сме ние

Европейската асоциация за въпросите на работниците мигранти (EVW) е лоби, които се застъпва за правата на работниците мигранти. Асоциацията си партнира с отделните синдикати от немската конфедерация на профсъюзите (DGB). От създаването й, асоциацията съумя да помогне на хиляди мобилни работници при търсенето на правата им. Много работници мигранти се възползват ежегодно от нашите безплатни обучения и консултации по трудово и социалноосигурително право.

Европейската асоциация за въпросите на работниците мигранти (EVW) се застъпва за интернационалност, солидарност, справедливост и достойнство. С работата си асоциацията се стреми работниците мигранти, които напускат родината си да търсят работа, да получат полагащото им се. Освен това тя допринася за разбирателството между местни и чуждестранни работници. Ние даваме гласност на интересите на работниците мигранти, защото ние в асоциацията имаме много опит в областта на трансграничната заетост на работниците мигранти и сме считани за експерти в тази област.

EVW_in_Aktion

Foto © by EVW e.V.

Ние сме независими

Европейската асоциация за въпросите на работниците мигранти (EVW) е независима от работодатели, правителства, политически партии и религиозни общества. Нашата целева група са работници, които биват изпратени за известно време в чужбина от своите работодатели – така наречените командировани работници. Освен това от нашите услуги може да се възползват мобилни работници, които са се установили в Германия с цел започване на работа или сезонни работници. Националност, цвят на кожата, пол или принадлежност към религия нямат никакво значение за нас както и личните убеждения на работниците.

Ние помагаме по нестандартен начин и не се страхуваме от конфликти

Работниците мигранти напускат за дълъг период своята родина и своето семейство, за да работят в чужда страна. Те оставят уют и обкръжение, в което са израснали и което познават. В приемащите страни никой не говори техния език. Разбирането и завързването на контакти е трудно. Това е особено тежко, ако те изпаднат в трудности – било то злополука или проблеми със заплащането.

Европейската асоциация за въпросите на работниците мигранти (EVW) предлага известна доза сигурност в чуждата и непозната страна.