Справедлива мобилност в Хесен

Европейската асоциация за въпроси на работници мигранти създаде на 1-ви септември 2015 консултативен център за български работници. Този център работи тясно с консултативния център Рейн-Майн на проекта „Справедлива мобилност“ към Германската конфедерация на профсъюзите (DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund), който също бива администриран от Европейската асоциация за въпроси на работници мигранти.

Дейностите на консултативния център обхващат:

  • информация и консултации на работници от България от метрополната област Франкфурт и други региони в провинция Хесен по трудови и социалноосигурителни въпроси като заплащане, работно време, социално осигуряване, уволнение
  • предоставянето на консултации в офиса и извън него (на работното място, в общежития, на други места с концентрация на български работници)
  • организиране на информационни сбирки в сътрудничество с други организации
  • организиране на информационни кампании

Kонтакт:

Ivan Ivanov

Velislava Firova

 

 

Финансиран със средства на Министерството по социалните въпроси и интеграцията в провинция Хесен

HMSI_2014_Logo Sozialbudget