Справедлива мобилност в Хесен

Провинцията Хесен създаде на 1-ви септември 2015 регионален консултативен център за български работници-мигранти. Този център предлага консултации по трудови и социалноосигурителни въпроси за работници от метрополния регион Франкфурт и от други региони в провинцията Хесен. Работещия в проекта консултант е приобщен организационно и идейно към консултативния център Рейн-Майн на проекта „Справедлива мобилност“, който бива администриран от Европейската асоциация за въпроси на работници-мигранти. Дейностите на консултанта ще обхващат най-вече следното:

  • информация и консултации на работници от България по трудови и социалноосигурителни въпроси като заплащане, работно време, социално осигуряване
  • протоколиране и анализ на извършените консултации.

Консултациите ще се извършват както в офиса на консултативния център Рейн-Майн, така и на строителни площадки и работнически общежития. Инициирането на информационни мероприятия също ще е част от дейността на консултанта.

 

контакт:

Ivan Ivanov

 

 

Финансиран със средства на Министерството по социалните въпроси и интеграцията в провинция Хесен

HMSI_2014_Logo Sozialbudget