Проведе се информационно мероприятие на тема „Основи на немското трудово право“ в Офенбах на 27.2.2016

На 27.2.2016 проектът „Справедлива мобилност в Хесен“ в сътрудничество с сдружението „Българи в Офенбах“ проведе в помещенията на сдружението на улица Крафтщрасе № 29 информационно мероприятие на тема „Основи на немското трудово право“. Бяха засегнати следните теми: видовете и формите на трудов договор, заплащане, отпуск, социално осигуряване, напускане и уволнение, профсъюзи и други. Презентацията от информационното мероприятие може да свалите безвъзмездно от линка под снимките от мероприятието.

IMG_20160227_192250 IMG_20160227_192811

PP Seminar_270216