Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE ( DSGVO) jest::

Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen (EVW/EMWU) e.V.

Reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu Roberta Fejgera
Olof-Palme-Strasse 19
60439 Frankfurt am Main

Państwa prawa

Pod niżej podanymi danymi kontaktowymi pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • Otrzymania informacji o przechowywanych przez nas danych i sposobie ich przetwarzania
  • Skorygowania nieprawidłowych danych osobowych
  • Usunięcia zapisanych i przechowywanych u nas danych osobowych
  • Organiczenia przetwarzania danych w sytuacji,gdy ze względu na obowiązujące prawa nie możemy jeszcze usunąć danych użytkownika
  • Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
  • Wyrażenia sprzeciwu na przenoszenie danych osobowych po wyrażeniu Państwa zgody na ich przetwarzanie lub po zawarciu z nami umowy.

Udzielona przez użytkownika zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się ze skargą lub zażaleniem do odpowiednirgo organu nadzorczego. Odpowiedzialny organ nadzorczy zależy od kraju związkowego Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub rodzaju domniemanego naruszenia prawa ochrony danych osobowych. Listę organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) znajdą Państwo tutaj:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Cele przetwarzania danych osobowych przez odpowiedzialną placówkę i osoby trzecie

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w celach podanych w niniejszym oświadczeniu. Udostępnianie ich osobom trzecim w celach innych niż wymienione nie następuje. Przekazujemy te dane tylko w przypadku, gdy :

  • wyrazili Państwo na to jasną zgodę,
  • dane te są niezbędne do zawarcia z Państwem umowy
  • przetwarzanie ich potrzebne jest do spełnienia obowiązku prawnego,

Przetwarzanie to jest niezbędne do celów prawnie uzasadnionych i nie ma powodu dla którego użytkownik by się temu sprzeciwiał.

Usuwanie lub blokada danych

Przestrzegamy zasad unikania przesyłania danych osobowych. Dlatego zapisane  Państwa dane  są tylko u nas do czasu osiągnięcia powyżej opisanych celów lub tak długo, jak przewiduje to ustawodawca.Następnie są one rutynowo, wg. przepisów prawnych, usuwane lub blokowane.

Gromadzenie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej, informacje o charakterze ogólnym są automatycznie gromadzone za pomocą plików cookie. Te tak zwane “pliki dziennika serwera” zawierają na przykład typ przeglądarki, używany system operacyjny, adres IP, datę i godzinę dostępu oraz podobne informacje.

Informacje te nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat osoby użytkownika. Są one niezbędne z technicznego punktu widzenia w celu prawidłowego dostarczenia żądanej zawartości strony internetowej i są one obowiązkowe podczas korzystania z Internetu

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu sprawnego nawiązania połączenia i korzystania z naszej strony internetowej.Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest  Art.. 6Abs. 1 lit. f) DSGVO. Dane służące do udostępniania strony internetowej są usuwane po zakończeniu danej sesji. Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i ich przechowywanie w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwośc wniesienia sprzeciwu.

Pliki cookie

Nie używamy również plików cookie na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób w sprawie jakichkolwiek pytań, podane przez niego dane zostaną nam dalej przekazane. W ten sposób udzielają nam Państwo zgodę na nawiązanie kontaktu na podstawie ustawy o przetwarzaniu danych osobowych ( Art.6 Abs.1 lit.a) DSGVO.

Podane przez użytkownika informacje będą przechowywane w celu przetworzenia jego wniosku i ewentualnych dalszych pytań. W tym kontekście dane  te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Po rozpatrzeniu wniosku dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych lub sprzeciwić się ich przechowywaniu..

 

Zmiana  polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, aby zawsze było zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach . Nowa polityka prywatności będzie obowiązywać przy następnej wizycie.

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych i korzystania z przyslugujących praw:

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych lub chcecie dochodzić swoich praw to prosimy napisać do nas E-Meila lub skontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę tych danych w naszej organizacji:

Ahmad Sharaf, E-Mail: ahmad.sharaf @ emwu.org


Informacje na temat korzystania z mediów społecznościowych

Ochrona danych i praw osobistych podczas korzystania z mediów społecznościowych

http://www.emwu.org/wp-content/uploads/2021/07/Hinweise-zur-Nutzung-sozialer-Medien-.pdf