Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

Państwa prawa

Pod niżej podanymi danymi kontaktowymi pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do:

zasięgnięcia informacji nt. Państwa zapisanych danych osobowych i ich przetwarzaniu,

skorygowania nieprawidłowych danych osobowych,

usunięcia zapisanych danych osobowych,

złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych,

możliwości przenoszenia danych osobowych, w wypadku kiedy wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie lub zawarli z nami umowę.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo ją wycofać, ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się ze skargą lub zażaleniem do odpowiednirgo organu nadzorczego. Odpowiedzialny organ nadzorczy zależy od kraju związkowego Państwa zamieszkania, Państwa miejsca pracy lub rodzaju domniemanego naruszenia prawa ochrony danych osobowych. Listę organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) znajdą Państwo tutaj:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Cele przetwarzania danych osobowych przez odpowiedzialną placówkę i osoby trzecie 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w celach podanych w niniejszym oświadczeniu. Przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione nie następuje. Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko jeśli:

wyrazili Państwo na to jasną zgodę,

przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Państwem,

przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego,

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów i brak przy tym powodów aby przypuszczać, że Państwa wola ochrony i nieprzetwarzania danych osobowych jest nadrzędna.

 

Usuwanie lub blokada danych

Przestrzegamy zasad unikania przesyłu danych i minimalizacji danych. Dlatego zapisujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia powyżej opisanych celów lub tak długo, jak przewiduje to ustawodawca. Po osiągnięciu danego celu lub po wygaśnięciu terminu, dane są rutynowo, wg. przepisów prawnych, usuwane lub blokowane.

 

Formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy, udzielają nam Państwo dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu. Do tego niezbędne jest podanie ważnego adresu mailowego. Służy to kategoryzacji zapytania oraz odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych osobowych jest opcjonalne. Państwa dane będą zapisane w celu opracowania zapytania jak i w celu zachowania ewentualnych terminów prekluzyjnych. Po opracowaniu Państwa zapytania, dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

 

Zmiana naszych zasad ochrony prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, aby odpowiadało aktualnym prawnym wymaganiom lub uwzględniało zmiany w naszych usługach, np. w wypadku wprowadzenia nowych usług. Dla Państwa ponownych odwiedzin zastosowanie znajduje wtedy zaktualizowane oświadczenie.

 

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych i korzystania z przyslugujących praw:

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych lub chcecie dochodzić swoich praw to prosimy napisać do nas E-Meila lub skontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

Dyrektor zarządzający Thomas Hentschel, Peco Institut e. V., Luisenstr. 38, 10117 Berlin,    E-Mail: office@peco-ev.de