Сътрудничество между синдикални проекти в Германия и България

Проектите “Справедлива мобилност” в Германия и “Справедливо командироване” към КНСБ проведоха обща конференция на 28-ми март 2018 в сградата на КНСБ в София, на която подробно разказаха за проблемите на български работници в Германия и за сътрудничеството между двата проекта с цел оказването на помощ на потърпевши и информирането на български работници с цел защита от експлоатация. От проекта “Справедлива мобилност” на пресконференцията участие взе Иван Иванов консултативния център във Франкфурт на Майн.

Повече информация за проекта “Справедливо командироване” може да намерите тук

Повече информация за проекта “Справедлива мобилност” ще намерите тук

Пресконференцията беше отразена с видеоматериал от debati.bg, БНТ и Нова Телевизия.

Тук ще намерите колекция от електронни медии отразили събиетието, направена от пресцентъра на КНСБ.