Справедлива мобилност в Хесен

Европейската асоциация за въпроси на работници мигранти създаде на 1-ви септември 2015 проект, който подпомага български работници в провинция Хесен като им предоставя безплатни консултации по трудово и социалноосигурително право. Името на проекта е “Справедлива мобилност в Хесен”. Офиси на проекта в провинция Хесен има в градовете Франкфурт на Майн и Касел. Проектът бива реализиран благодарение на финансовото подпомагане на Министерството по социалните въпроси и интеграцията в провинция Хесен.

Проектът работи тясно освен това с консултативния център Рейн-Майн на проекта „Справедлива мобилност“ към Германската конфедерация на профсъюзите (DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund), който също бива администриран от Европейската асоциация за въпроси на работници мигранти.

Дейностите на проекта обхващат:

  • информация и консултации на работници от Бълария от метрополната област Франкфурт и други региони в провинция Хесен по трудови и социалноосигурителни въпроси като заплащане, работно време, социално осигуряване, уволнение
  • предоставянето на консултации в офиса и извън него (на работното място, в общежития, на други места с концентрация на български работници)
  • организиране на информационни сбирки в сътрудничество с други организации
  • организиране на информационни кампании

Kонтакт:

Ileana Pfingstgräf-Borsos

Velislava Firova

Anel Crnovrsanin

Брошури за информация:

http://www.emwu.org/wp-content/uploads/2021/01/210107_FaireMobilität_Einzelseiten_BG.pdf

http://www.emwu.org/wp-content/uploads/2021/01/210107_FaireMobilität_Einzelseiten_DE.pdf

http://www.emwu.org/wp-content/uploads/2021/01/210107_FaireMobilität_Einzelseiten_BKS.pdf

 

Финансиран със средства на Министерството по социалните въпроси и интеграцията в провинция Хесен

HMSI_2014_Logo Sozialbudget