Недка Щокхаузен

Проект “Мобилността да бъде справедлива 2020”

Nedka

Тел.: 0151-65 515 076
Ел. поща: nedka.stockhausen@emwu.org

Kaiserstr. 26-30
55116 Mainz

 


 

Българката Недка Щокхаузен е завършила специалност икономика/бакалавър след което е специализирала в областта на комуналния маркетинг. От април 2017 работи за нашата организация. Нейните интереси основно са борба с икономическата престъпност, борба срещу търговияата с хора както и борба срещу експлоатацияата на човешки труд.

Чрез своята доброволна дейност при „Амнести Интернационал“ е събрала опит по отношение на спазването на човешките права. В контакт с борбата срещу търговията с хора влиза чрез свояата хонорарна дейност при социалната организация „среднощна мисия“.

Тя провежда консултации и семинари в областта на трудовото и социално право на български и немскиезик в бюрото си: 55116 Mainz, Kaiserstraße 26-30 (DGB Haus).