Praca sezonowa

Koronawirus (COVID-19)-informacje ogólne
Koronawirus (Covid-19) jest niebezpieczną chorobą zakaźną. Pomimo ryzyka zakażenia pracownicy sezonowi z Europy Wschodniej wciąż mogą podjąć pracę w niemieckim rolnictwie. Przed wyjazdem  pracodawca ma obowiązek poinformować  Ciebie w twoim języku ojczystym o przepisach dotyczących higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem koronawirusem. Dokładne informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganiu wypadkom w rolnictwie można przeczytać na stronie internetowej  ubezpeczalni- SVLFG.Poniżej znajduje się link do ulotki w różnych językach obcych: 200421_DGUV_Plakat_Corona_A3_PL.indd (svlfg.de)
Przyjazd do Niemiec w roku 2020 w czasie koronowirusa (COVID-19)
Wjazd na teren Niemiec jest dla obywateli Unii Europejskiej dozwolony.Natomiast pracownicy sezonowi z krajów trzecich mogą wjechać do kraju w ramach przepisów wjazdowych obowiązujących przed epidemią koronowirusa. Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na terenie objątym ryzykiem to masz obowiązek wykonania testu na koronowirusa. Lista krajów zaliczanych do ryzyka znajduje się na stronie internetowej: (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.)https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.
W pracy i w kwaterze
Pracodawca musi zapewnić tobie oraz twoim kolegom możliwość zachowania odpowiedniego dystansu poprzez ustalenie już na początku pracy stałych grup pracowniczych.Będą one pracowały oraz mieszkały razem.Kontakt z innymi kolegami i grupami powinien być zredukowany do minimum. Zasady te obowiązują w miejscu pracy jak też na kwaterze.Jeżeli jest to niemożliwe to powinienieś zachowywać odległość od nich do 1,5 m. Jeżeli pomieszczenia w miejscu zamieszkania (np.kuchnia czy też łazienka) są używane przez większą liczbę osób, to korzystanie z nich nie powinno odbywać się w tym samym czasie. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości to należy zachować odstęp do 1,5 m. Jeżeli Ty lub któryś z twoich kolegów zachoruje na koronowirusa to takie osoby powinny zostać odizolowane od reszty pracowników.Twój pracodawca musi poinformować o chorobie odpowiedni Urząd Zdrowia oraz podać szczegółowe informacje co do dalszego postępowania.
Płaca minimalna , ubezpieczenie zdrowotne
Masz prawo do ustawowej płacy minimalnej, która obecnie wynosi  9,35 € brutto za godzinę.  Dotyczy to również wynagrodzenia akordowego, które nie może być niższe niż stawka minimalna. Musisz każdego miesiąca otrzymać pasek  dotyczący  twojego wynagrodzenia.W przypadku jego nieotrzymania powinieneś się o niego upomnieć, a następnie sprawdzić czy wszystko się na nim zgadza. Jeżeli nie  to wypisz wszystkie swoje przepracowane godziny i poproś żeby koledzy z twojej grupy je podpisali. Przykładowe rozpisanie czasu pracy : Data ( np.1.10.2020) , dzień tygodnia (czwartek), początek pracy (np.8.00), koniec pracy (np.17.00), przerwa (np.13.00 do 14.00),przepracowane godziny ( 8 godzin: 9 godzin odjąć 1 godzinę przerwy), wykonywana praca (np.zbiór szparag), świadkowie (np.koledzy). Powinieneś rownież dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym.
Odliczenia za zakwaterowanie, dojazdy oraz wyżywienie
Pracodawca ma obowiązek dostarczenia tobie  umowy o pracę przetłumaczoną na dany język ojczysty pracownika oraz umowę dotyczącą kosztów związanych z dojazdem, zamieszkaniem oraz wyżywieniem. Potrącenia tych opłat mogą znajdować się bezpośrednio w danej umowie o pracę. W przeszłości zdarzały się przypadki w których potrącenia danych opłat nie były zgodne z prawem. Twoj pracodawca może tylko z twojej wypłaty wynagrodzenia potrącić:
 1. 258 euro na osobę w ciągu  miesiąca za trzy posiłki dziennie (za śniadanie-54 €uro oraz za obiad i kolację-102 €uro)
 2. miesięczny czynsz za wynajem pokoju jednoosobowego wynosi 235 €uro , a w pokoju dwuosobowym opłata ta wynosi 141 €uro
 3. opłatę za transport w jedną i drugą stronę
Ządania IG BAU
IG BAU (jest to związek zawodowy odpowiedzialny za rolnictwo) żąda między innymi dla pracowników sezonowych:
 • dostępu dla pracowników na polu do świeżej wody oraz toalety
 • zakwaterowania w pokojach jednoosobowych
 • dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników sezonowych za pracę w warunkach podwyższonego ryzyka zarażeniem się korononowirusem
Masz pytania? Problemy? Skontaktuj się z nami.
 • Wysyłając wiadomość na strone internetową Facebook:                                        https://www.facebook.com/seasonalworkersgermany/
 • lub mailowo: info@emwu.org
 • Zadzwoń na infolinię poradnii „ Uczciwa Mobilność dla pracowników w rolnictwie”:
 • Jązyk polski:0800 0005780
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00 oraz 13.00-17.00
Członkowstwo w związkach zawodowych
 • Deklaracje członkowskie do wypełnienia w różnych językach narodowych znajdują się w podanym niżej linku: Faltblatt-Wanderarbeiter-innen-POLNISCH.pdf (igbau.de)
 • Kontakt  mailowy:mobil@igbau.de
 • Infolinia IG BAU dla pracowników migracyjnych:
 • Polski: 0049 391 4085 108