Справедлива мобилност РЛП 2024

Безплатни консултации и обучение на работници мигранти и мултипликатори. Област Райнланд-Пфалц, ДГБ (Германска конфедерация на профсъюзите) Райнланд-Пфалг/Заарланд и “Европейски социален фонд плюс” обезпечават проектa “Справедлива мобилност РЛП 2024”.

Европейската асоциация занимаваща се с проблемите на работници мигранти (EVW e.V.) изпълнява проектa “Справедлива мобилност РЛП 2024” на територията на област Райнланд-Пфалц. Проектът се финансира през 2024 година от Министерство на труда, социалните въпроси,трансформация и дигитализация в Райнланд-Пфалц; със средства на “Европейски социален фонд плюс” и на ДГБ (Германска конфедерация на профсъюзите) Райнланд-Пфалг/Заарланд. Той подпомага прилагането на политиката на област Райнланд-Пфалц в областта на пазара на труда.

Работниците мигранти напускат за по-дълго време дом, семейство и позната среда, за да работят в Германия. В страната домакин едва ли някой знае езика им, така че общуването и контактитe се осъществят трудно. Положението се влошава особено при възникване на проблем- например, в резултат на трудова злополука или с оглед на трудности при получаване на трудовото възнаграждение. Европейската асоциация по въпросите на работниците мигранти съдейства на мобилните работници за придобиване на малко сигурност в чуждата земя.

Мобилните работници често изпитват по-голяма нужда от информация по отношение на приложимото немско трудово и социално законодателство. Проектът на Европейската асоциация за проблемите на работниците мигранти (EVW e.V.) е насочен основно към мобилните работници, които временно пребивават в Райнланд-Пфалц, с оглед на трудовата си заетост, като им предлага безплатнa консултация и обучение на място, на техния роден език – румънски, унгарски, български и полски. Работата на терен осигурява на новодошлите работниците лесен достъп до необходимата им правна информация.

Проектът предлага също информация и обучение на представителни организации на работници, персонални съветници, профсъюзни деятели, представители на социални организации, църковни служители, митничари, професионални политици, държавни служители, адвокати, възложители и други активни граждани. Тези мултипликатори от приемащото общество са поканени, при наличие на интерес, да участват безплатно в информационнитe срещи на Европейската асоциация за проблемите на работниците мигранти (EVW), по време на които работещите по проекта предоставят информация за правата на работниците-мигранти, помагат да се идентифицират незаконни форми на заетост и обсъждат конкретни възможности за действие и подкрепа.

Ние сме убедени, че само този, който знае правата си, може да ги защитава.

контакт:

Nedka Stockhausen

 

Flyer:

 

Финансиран от:

ESF-Website der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/esf/

ESF-Verwaltungsbehörde Rheinland-Pfalz: http://www.esf.rlp.de

MASTD:  https://mastd.rlp.de/de/startseite/

DGB Rheinland-Pfalz/Saarland: http://rheinland-pfalz-saarland.dgb.de/

 

DGB_RP_Logo_