Сезонна работа

Corona-Virus Disease 2019 (COVID-19)
При заболяването Corona-Virus Disease (Ковид 19) става въпрос за опасно инфекциозно заболяване. Въпреки опасността от заразяване на сезонни работници от Източна Европа е позволено да работят в Германия в сферата на земеделието. Преди твоето заминаване и на твоя майчин език работодателят трябва да те информира относно приложимите мерки срещу разпространението на вуриса, както и относно условията на живот и труд. Можеш и да разгледаш информационните материали на SVLFG. SVLFG е организацията в земеделието, която отговаря за безопасни условия на труд и за предовратяване на трудови злополуки. ще намериш примерно линк към плакат на твоя майчин език с полезна информация на 200421_DGUV_Plakat_Corona_A3_BUL.indd (svlfg.de)
Правила за влизане в Германия през 2020-та година поради Ковид 19
Влизането в Германия е позволено за граждани на странни-членки на Европейския съюз. На сезонни работници от трети страци е позволено влизането в Германия при спазване на разпоредбите. Така по отношение на сезонните работници от трети страни важат правилата отпреди началото на пандемията. Ако в последните 14 дни си бил в рискова региони, то ти трябва да се направиш тест за корона преди да влезеш в Германия. Актуален списъл с обявените за рискови региони, ще намериш тук: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.
По време на работа и в общежитието
Твоят работодател трябва да се погрижи, ти и твоите колеги да нямате по възможност контакт един с другиго, както и съответните разстояние на безопаснот да бъдат спазвани. Това трябва да се случи чрез разделянето на работниците в групи от самото начало. Групите следва да работят и живеят заедно. Контакти с колеги от други групи трябва да бъдат ограничени до минимум. Тези правила важат както в общежитието, така и по време на работа. Ако няма как да се избегне контакт с колеги от други групи, то ти трябва да спазваш разстояние на безопасност от 1,5 метро от тях. Ако има помещения, които се ползват от повече групи (примерно тоалетни, бани, кухни), то използването им не трябва да бъде едновременно от различни групи. Ако няма друг начин, то трябва да се спазва поне разстояние на безопасност от 1,5 метра. Ако ти или твоя колега се зарази с Ковид 19, то трябва цялата група да бъде изолирана от останалите. Твоят работодател трябва да регистрира заболяването в местната здравна служба и да предостави нужната информация.
Минимална почасова законова ставка
Имаш право на минималната законова ставка в размер на 9,35 € за всеки изработен час. Това важи и при споразумение за заплащане на акорд. Трябва да получаваш всеки месец фиш за работната заплата, на който трябва да е посочено дължимото от работодателя възнгграждение. Изисквай този документ и проверявай редовно, дали всичко е наред. Иначе води си записки на изработените часове и помоли твоите колеги да потвърдят часовете като се подпишат. Ето така може да си водиш записките за часовете: Календарен ден (напр. 1.10.2020), Ден от седмицата (напр. четвъртък), начало (напр. 8.00), край (напр. 17.00), почивка (напр. 13.00 до 14.00), изработени часове (напр. 8 часа, 9 часа минус 1 час почивка), Дейност (напр. бране на аспержи), свидетели (напр. тввоите колеги) Освен това твоят шеф е длъжен да ти даде документ, че си здравно осигурен.
Удръжки за храна и подслон
Твоят работодател трябва да ти връчи трудов договор на твоя майчин език, както и договор за предоставяне и удръжките на разходите за пътуване, подслон и храна. Тяхното предоставяне и удръжките на разходите могат да бъдат договорени и в трудовия ти договор. В миналото ние сме имали случаи, при които работодателите са удържали повече, отколко по принцип е позволено, а именно:
 • 258 евро месечно на човек при предоставяне на три храненета от работодателя дневно (само закуска 54 евро, само обяд или вечеря по 102 евро)
 • Месечен наем от 235 евро при положение, че се живее сам в стая; 141 евро при двама души и така нататък
 • Разходите по идването от и прибирането в България.
IG BAU (синдикатът в сектора земеделие) се бори за
IG BAU (синдикатът в сектора земеделие) се бори за следните неща в полза на сезонни работници
 • Тоалетни с течаща вода на полето
 • Настаняване в единични стаи
 • Допълнително възнаграждение за сезонни работници като компенсация за това, че поемат риск от заразяване с вируса работейки в Германия
Още въпроси? Проблеми? Свържи се с нас.
 • Прати ни съобщение във фейсбук: https://www.facebook.com/seasonalworkersgermany/
 • Електронна поща: info@emwu.org
 • Телефонна линия на проекта Faire Mobilität за сезонни работници в земеделието
 • Български език: 0800 1014341
 • понеделник, вторник, сряда и четвъртък 9.00-12.00 и 13.00-17.00 часа
Стани член
 • Заявление за членство на български език ще намериш на Faltblatt-Wanderarbeiter-innen-BULGARISCH.pdf (igbau.de)
 • Електронна поща: mobil@igbau.de
 • Телефонната линия на IG BAU за работници мигранти
 • Български език: 0049 391 4085 106