Izjava o zaštiti podataka

Odgovorno telo u smislu zakona o zaštiti podataka, posebno pravilnik opšte uredbe EU o zaštiti podataka (DSGVO), je:

Evropsko udruženje za pitanja radnika migranata (EVV / EMVU) e.V.

Zastupa ga predsednik odbora Robert Feiger
Olof-Palme-Strasse 19
60439 Frankfurt na Majni

Vaša prava kao nosioca podataka

u bilo kom trenutku možete da ostvarite Vaša prava, kontaktom odgovorne osobe za Vaše podatke:

  • Informacije o Vašim sačuvanim podacima čuvamo i vršimo obradu istih,
  • ispravljanje netačnih ličnih podataka,
  • brisanje Vaših podataka koje su kod nas sačuvane
  • ograničenje obrade podataka sve do trenutka dok ne budemo smeli da izbrišemo Vaše podatke zbog zakonskih obaveza,
  • prigovor na obradu Vaših podataka i
  • prenošenje podataka, pod uslovom da ste pristali na obradu podataka ili da ste zaključili ugovor sa nama.

Ako ste nam dali Vaš pristanak, možete ga opozvati u bilo kom trenutku u budućnosti.

Žalbom u bilo kom trenutku možete kontaktirati nadzorno telo odgovorno za Vas. Vaše nadležno nadzorno telo zavisi od pokrajine i Vašeg prebivališta kao Vašeg posla. Spisak nadzornih organa (koje nije državni organ)  sa adresama možete naći na sledećoj web-stranici :

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Svrha obrade podataka od strane odgovornog organa i trećih lica

Vaše lične podatke obrađujemo samo u svrhu navedenog u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Prenos Vaših ličnih podataka trećim licima u svrhe koje nisu navedene u ovoj izjavi neće biti izvršene. Vaše lične podatke prosledićemo trećim licima u sledećem slučaju:

  • da ste dali Vašu saglasnost
  • da je proces obrade ugovora neophodan ,
  • da je poces obrade podataka neophodan iz zakonskih razloga,

Obrada je neophodna da bi ste zaštitili legalne interese i da ne postoji razlog koji će imati  nadređeni legalni interes da otkrije Vaše podatke.

Brisanje ili blokiranje podataka

Pridržavamo se principa uklanjanja podataka i čuvanja podataka. Stoga Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje ovde pomenutih svrha ili kako je predviđeno rokovima čuvanja koje su predviđene zakonom. Nakon prekida odgovarajuće svrhe ili isteka ovih rokova, odgovarajući podaci biće rutinski blokirani ili izbrisani u skladu sa zakonskim odredbama.

Prikupljanje opštih informacija kada posetite našu web stranicu

Kada posetite web stranicu, pojaviće Vam se automatski informacije opšte prirode koje se beleže pomoću kolačića. Ove takozvane „datoteke dnevnika servera“ sadrže npr. tip pregledača, operativni sistem koji se koristi, Vašu IP adresu kao i datum i vreme Vaše posete i slično.

Ovi podaci ne dozvoljavaju donošenje bilo kakvih zaključaka o Vašoj ličnosti. Oni su tehnički neophodni da bi se pravilno isporučio sadržaj web stranice koji ste tražili i obavezni su da se pojave kada koristite internet.

Obrada Vaših ličnih podataka zasniva se našem opravdanom interesu da obezbedimo  povezivanje i upotrebu naše web stranice bez ikakvih problema. Pravni osnov za privremeno čuvanje podataka je član 6. stav 1. tačka f) DSGVO. Podaci za obezbeđivanje web stranice biće izbrisani nakon završetka odgovarajuće sesije.

Prikupljanje podataka za obezbeđivanje web lokacije i njihovo skladištenje u datotekama dnevnika je od suštinskog značaja za rad veb lokacije. Stoga ne postoji mogućnost prigovora.

Kolačići

Pored toga, na našoj web stranici ne koristimo kolačiće.

Kontakt

Ako nas kontaktirate putem e-majla ili na neki drugi način, podaci koje sami dostavite biće nama prosleđeni. Tim putem dajete dobrovoljni pristanak da nas kontaktirate. Pravni osnov za obradu podataka je član 6. stav 1. tačka a) DSGVO.

Podaci koje navedete čuvaće se u svrhu obrade zahteva i mogućih naknadnih pitanja. U tom kontekstu, podaci se neće prosleđivati trećim licima. Nakon obrade vašeg zahteva, lični podaci će se automatski izbrisati.

U bilo kom trenutku možete opozvati obradu ličnih podataka ili čuvanje podataka . U ovom slučaju konverzacija ne niti nastavljena.

Promjena naših propisa o zaštiti podataka

Nastojimo da se da prilagodimo ovom obrazloženju o zaštiti podataka da uvek bude u skladu sa važećim zakonskim zahtevima koje važe i za promene naših usluga u izjavi o zaštiti podataka, npr. prilikom uvođenja novih usluga. Nova izjava o zaštiiti podataka primjenjivaće  se onda za sledeću posetu.

Pitanja o zaštiti podataka i ostvarivanju vaših prava kao subjekta podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi zaštite podataka ili želite da Vaša prava kao oštećenom licu budu ostvarena , molimo da nam napišete putem e-majla ili da se direktno obratite osobi koja je odgovorna za zaštitu podataka u našoj organizaciji:

Ahmad Sharaf, E-Mail: ahmad.sharaf@emwu.org


Uputstva o korišćenju društvenih medija

Zaštita podataka i ličnih prava pri korišćenju društvenih medija

http://www.emwu.org/wp-content/uploads/2021/07/Hinweise-zur-Nutzung-sozialer-Medien-.pdf